יינות ביתן סניף א.ת אשקלון-אי מעדניה עגול במרכז החנות